Năm 2017: xây dựng nhà xưởng cho công ty TNHH HJ CORP VINA

Khảo sát địa chất: xây dựng nhà xưởng cho công ty TNHH HJ CORP VINA

Địa điểm Khu công nghiệp Vsip Bắc Ninh, xã Phù Chẩn, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

Thời gian thực hiện: năm 2017