Năm 2018: Nhà điều hành Thủy điện Pắc Ma

Khảo sát địa chất: Nhà điều hành Thủy điện Pắc Ma

Địa điểm: Xã Mù Cả, Huyện Mường Tè, Tỉnh Lai Châu

Thời gian thực hiện: năm 2017