Năm 2019: Xây dựng nhà máy YAO LONG

Khảo sát địa chất công trình: Xây dựng nhà máy YAO LONG

Địa điểm Lô C-9, C-10 Cụm công nghiệp Châu Phong, thôn Châu Cầu, xã Châu Phong, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Thời gian thực hiện: năm 2019