Năm 2020: Dự án cải tạo nhà máy KTC Hà Nội

Khoan khảo sát: Dự án cải tạo nhà máy KTC Hà Nội

Địa điểm: Khu công nghiệp Tân Quang, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Thời gian thực hiện: năm 2020

khoan-khao-sat-nha-may-ktc