Năm 2020: Khoan phụt chống thấm công trình; Hồ Leo Liềng, xã Võ Lao, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai

Khoan phụt chống thấm công trình; Hồ Leo Liềng, xã Võ Lao, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai

Thời gian thực hiện: năm 2020

khoan-phut-ho-leo-lieng