Năm 2019: Nhà máy UJU Vina Phú Thọ

Dự án: Nhà máy UJU Vina Phú Thọ

Địa điểm: Khu công nghiệp Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ

Hạng mục: Thí nghiệm đo môđun biến dạng tại hiện trường bằng tấm nén phẳng.

Thời gian thực hiện: năm 2019

nen-tinh-nen-uji-vina do-do-chat-uju-vina