Phát triển đường cao tốc đến năm 2020, định hướng 2030

Ngày 01 tháng 03 năm 2016 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 326/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch phát triển đường cao tốc Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

quy-hoach-duong-cao-toc-viet-nam
Quy hoạch mạng lưới đường cao tốc tại Việt Nam

Địa chất công trình

Mục tiêu xây dựng đường cao tốc: Đảm bảo giao thông liên kết nhanh chóng các trung tâm kinh tế trọng điểm, cửa khẩu chính, các đầu mối giao thông quan trọng có nhu cầu vận tải lớn, tốc độ cao. Tập trung xây dựng cao tốc Bắc Nam, ưu tiên tại các thành phố như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và các tuyến ra biển.

Quyết định xây dựng 21 tuyến đường cao tốc với tổng chiều dài 6.411 km gồm các tuyến đường chính: Tuyến cao tốc Bắc – Nam gồm 02 tuyến đường (cao tốc Bắc – Nam phía đông và cao tốc Bắc – Nam phía Tây) có tổng chiều dài 3.83km, hệ thống đường cao tốc phía Bắc gồm 14 tuyến đường có tổng chiều dài 1.386km, hệ thống đường cao tốc miền Trung và Tây nguyên có 03 tuyến với tổng chiều dài 264km, hệ thống đường cao tốc phía Nam có 07 tuyến với chiều dài 983km, hệ thống vành đai cao tốc TP.Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Nguồn vốn đầu tư xây dựng các tuyến đường cao tốc được huy động từ nguồn vốn: Vốn Ngân sách nhà nước, hình thức đầu tư vốn BOT, BT, BTO… và nguồn vốn ODA của các nước.

Tổ chức quản lý: Bộ giao thông quản lý về đầu tư xây dựng và khai thác mạng đường giao thông cao tốc. Bộ tổ chức xây dựng 03 trung tâm điều hành ở Bắc, Trung, Nam để liên kết với các nhà điều hành của từng đoạn tuyến để điều hành chung.

Toàn văn của Quyết định: quyet-dinh-326-QĐ-TTG