Phê duyệt thêm 6 dự án khai thác than

  Hội đồng thẩm định các dự án thăm dò khoáng sản của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã hoàn tất việc đánh giá và cấp phép cho 6 dự án khai thác than với chủ đầu tư là Tập đoàn than – Khai thác Khoáng sản (Vinacomin).

Khai thác than tại mỏ Mạo Khê

>>> Khoan giếng công nghiệp

  6 dự án được cấp phép bao gồm các mỏ than: Mạo Khê, Đồng Vông – Uông Thượng, Suối Lại, Bình Minh, Lộ Trí và Nam Khe Tam, với tổng khối lượng 465.784mk / 842LK, trong đó chi phí thăm dò lên tới gần 2.437 tỷ đồng.

  Trong số 6 dự án được đề xuất ở trên, các nhân viên địa chất của công ty VITE đã thiết lập và bảo vệ thành công năm dự án thăm dò khai thác khoáng sản liên quan đến Mạo Khê, Đồng Vông – Uông Thượng, Bình Minh, Lộ Trí và mỏ Nam Khe Tam. Các dự án thăm dò mỏ Suối Lai được thực hiện bởi một nhóm các chuyên gia từ Công ty TNHH MTV mỏ Địa chất Vinacomin.

  Thủ tướng chính phủ đã phê duyệt Quyết định số 60/QĐ, ngày 01/09/2012 cho phép các hoạt động thăm dò và khai thác than tại các dự án trên để đáp ứng kế hoạch phát triển ngành than tầm nhìn đến năm 2020.

Xem thêm: