Tăng cường vai trò của cộng đồng trong quản lý khoáng sản ở địa phương

“Chính phủ cần phải tạo ra cơ chế để tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong việc quản lý hoạt động khai thác khoáng sản, đặc biệt là ở cấp địa phương, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên, giảm thiểu những rủi ro đối với môi trường và xã hội”. Đó là ý kiến ​​chia sẻ của ông Lê Văn Thanh, nguyên Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát hoạt động khoáng sản tại các hội nghị gần đây.

Quản lý khai thác khoáng sản

>>> Khoan giếng công nghiệp

Ông nêu rõ quan điểm của mình rằng: Cần phân cấp quản lý và tiếp thu các sáng kiến ​​trong việc tránh thất thoát các nguồn khoáng sản và bảo vệ môi trường tại cấp địa phương.

Theo ông Lê Văn Thanh, cơ quan trung ương quản lý nên tập trung vào việc xây dựng, hoàn thiện chính sách, và các địa phương cần quản lý các hoạt động cụ thể tùy thuộc vào tình hình thực tế. Với sự tham gia của cộng đồng trong việc quản lý hoạt động khai thác khoáng sản sẽ bổ sung thêm một kênh giám sát hữu hiệu cho chính quyền địa phương, đồng thời qua đó tiếp nhận được nhiều thông tin phản hồi qua đó phân tích và xây dựng các chính sách dành riêng cho hoạt động khai thác khoáng sản.

Đề xuất này được đưa ra trong bối cảnh tình trạng khai thác khoảng sản lậu diễn ra tràn lan tại hầu hết các tỉnh thành, gây thất thoát tài nguyên quốc gia và tác động xấu đến môi trường.

Sở dĩ vẫn chưa chấm dứt được tình trạng này bởi chính các quan chức quản lý tài nguyên móc ngoặc, đi đêm với các nhóm khai thác lậu và chính phủ thiếu nguồn nhân lực có kiến thức, trình độ để quản lý vấn nạn này.

Với những thay đổi mạnh mẽ trong việc cải tổ bộ máy chính phủ trong những năm gần đây, hy vọng trong thời gian tới các biên pháp hữu ích và quyết liệt sẽ được đưa ra để chấm dứt tình trạng khai thác tràn lan hiện nay.