Tháp khoan trong khoan khảo sát địa chất

Tháp khoan khảo sát địa chất là một bộ phận của cụm thiết bị khoan, nó là một công trình gồm tháp khoan và nhà khoan. Tháp khoan dùng để kéo thả cần khoan, ống chống và dựng cần khoan. Nhà khoan để đặt thiết bị khoan và che mưa nắng cho công nhân khi làm việc

Tùy theo hình dáng có thể gặp các loại tháp khoan địa chất như sau:

  1. Tháp 3 chân: dùng chủ yếu cho khoan tay và khoan khảo sát đia chất công trình
  2. Tháp 4 chân: thường dùng cho khoan khoáng sản cứng, khoan dầu khí và giếng khoan sâu trên đất liền, sử dụng các giàn khoan cố định
  3. Tháp chứ A: sử dụng cho các giếng khoan sâu như khoan dầu khí.
  4. Tháp dạng cột: thường dùng cho các giàn khoan tự hành để khoan thăm dò và khai thác nước, khoan thăm dò về bản đồ, địa chất, có chiều sâu dưới 500m
  5. thap-khoan-dia-chat
    Tháp khoan trong khoan địa chất

Tùy theo chiều dài cần dựng mà chọn chiều cao tháp. Chiều dài cần dựng được chọn theo chiều sâu giếng khoan. Chiều cao tháp khi khoan giếng thẳng đưgns được xác định như sau:

H = h1+h2+h3+h4 (m)

H: chiều cao của tháp

H1: chiều dài cần dựng

H2: chiều dài bộ ròng rọc động ( ròng rọc động, moc treo, chụp nâng cần)

H3: chiều cao nhô lên của ống định hướng hoặc của máy tháo mở cần

H4: khoảng cách nhỏ nhất cho phép giữa trục ròng rọc động và ròng rọc tĩnh khi nâng để tháo cần khỏi vinca

Chọn thiết kế H ( chiều cao tháp khoan địa chất ) còn có khi phải tuân theo chiều dài ống chống hoặc bộ ống mẫu và bộ cần dự định sử dụng.

Xem thêm: Khoan giếng công nghiệp