tiêu chuẩn 9351-2012 tính toán móng theo thí nghiệm spt

Tiêu chuẩn khảo sát địa chất tính toán móng theo thí nghiệm spt hiện trường, dựa vào số búa thí nghiệm spt ngoài hiện trường xuyên qua các lớp đất mà từ đó tính toán thiết kế ra sức chịu tải, số lượng và chiều sâu móng cọc

TCVN9351_2012 tieu-chuan-tinh-toan-mong-theo-spt