Việt nam chính thức tham gia Aeronet

Cùng điểm lại những kết quả hợp tác của Việt nam với trung tâm NASA trong việc nghiên cứu và phát triển AERONET

Trung tâm tư vấn & chuyên giao công nghệ Vật lý địa chất thành lập 9/2005 đã có nhiều hoạt động nghiên cứu trong và ngoài nước đạt được những thành tựu rực rỡ cho nước nhà. Dưới đây, chúng ta cùng điểm qua:

Trung tâm Tư vấn và Chuyển giao Công nghệ Vật lý – Địa chất đã được Tổng hội Địa chất Việt Nam thành lập tháng 9 năm 2005.

Trong thời gian qua, Trung tâm đã hợp tác với cơ quan nghiên cứu khoa học trong nước cũng như nước ngoài để thực hiện các nhiệm vụ của mình. Sau đây là một ví dụ tiêu biểu Trung tâm đã thực hiện: tham gia Aeronet với cơ quan hàng không nasa tại Việt nam vào tháng 10/2005.

aeronet
               Aeronet – ảnh minh họa internet

Mục đích:

  • nâng cao trình độ nhận thức trong việc biến đổi khí hậu toàn cầu đồng thời đánh giá những biến đổi trong chất lượng không khí
  • Trung tâm Việt nam sẽ được hỗ trợ mượn lâu dài các hệ thống trắc quang mặt trời để hoạt động nghiên cứu tại các địa điểm đã được thống nhất.

Chương trình hợp tác với mục đích nghiên cứu về Sol khó, kiểm định các thông tin về số liệu, dữ liệu khác

Khảo sát địa chất việt nam tổng hợp