Việt Nam tham dự GEOFEST tại Malaysia

 

Cao nguyên Đồng Văn

>>> Khoan giếng công nghiệp

Lễ hội đã thu hút sự tham gia của các quốc gia trong đó bao gồm các tổ chức địa chất khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Đoàn đại biểu từ đảo Satun (Thái Lan), Cao nguyên Đồng Văn (Việt Nam), đảo Jeju (Hàn Quốc)…. Indonesia và Malaysia đã chia sẻ thông tin và kinh nghiệm trong việc huy động cộng đồng và nâng cao nhận thức của khách du lịch trong việc bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học và giữ gìn nguyên trạng các điều kiện địa lý.

Tại lễ hội, gian hàng của Việt Nam trưng bày và giới thiệu một số sản phẩm nội địa của Hà Giang, đặc biệt là các tài liệu, áp phích về Công viên địa chất Cao nguyên đá Đồng Văn.

Công viên địa chất Cao nguyên đá Đồng Văn Đá chính thức gia nhập Công viên địa chất Mạng toàn cầu (GGN) vào tháng 10 – 2010.

Theo quy định của GGN, sau 4 năm được công nhận, Ban điều hành của tổ chức GGN đánh giá và tái công nhận Công viên địa chất Cao nguyên đá Đồng Văn là di sản địa chất của Việt Nam. Đây không chỉ là một vinh dự lớn cho tỉnh Hà Giang mà còn là trách nhiệm của tỉnh trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản của Cao nguyên đá Đồng Văn và giới thiệu đến bạn bè quốc tế.

Hiện cao nguyên Đồng Văn vẫn giữ được những nét nguyên sơ với nhiều quần thể đa dạng và hiện là nơi sinh sống của 17 cộng đồng dân tộc thiểu số như: Mông, Dao, Tày, Nùng ….